Từ khóa: Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Thái Nguyên nỗ lực tặng “Sóng và máy tính cho em” trong năm 2021 – Tin Công Nghệ

Thái Nguyên nỗ lực tặng “Sóng và máy tính cho em” trong năm 2021  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thái Nguyên nỗ lực tặng “Sóng và máy tính cho em” trong năm 2021 – Tin Công Nghệ Kể câu chuyện về những học sinh nghèo không có thiết bị học online, phải sang nhà bạn học chung máy tính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong các mạnh thường quân