Từ khóa: bệnh nhân tử vong

Tấn công mạng nhằm vào bệnh viện khiến nhiều bệnh nhân tử vong – Tin Công Nghệ

Tấn công mạng nhằm vào bệnh viện khiến nhiều bệnh nhân tử vong  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tấn công mạng nhằm vào bệnh viện khiến nhiều bệnh nhân tử vong – Tin Công Nghệ Những vụ tấn công mạng của tin tặc nhắm vào bệnh viện và các cơ sở y tế không chỉ nhằm mục đích lấy cắp tiền hoặc thông tin cá nhân như trước đây,