Từ khóa: bảo vệ dữ liệu

USB có “kíp nổ”, cho phép tự phá hủy để bảo vệ dữ liệu – Tin Công Nghệ

USB có “kíp nổ”, cho phép tự phá hủy để bảo vệ dữ liệu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: USB có “kíp nổ”, cho phép tự phá hủy để bảo vệ dữ liệu – Tin Công Nghệ Một hãng công nghệ Nga vừa giới thiệu chiếc USB với chức năng đặc biệt, cho phép người dùng tự phá hủy để bảo vệ dữ liệu bên trong tránh bị người khác