Từ khóa: bảo mật doanh nghiệp

Làm việc từ xa sẽ trở thành thảm họa nếu thiếu an toàn – Tin Công Nghệ

Làm việc từ xa sẽ trở thành thảm họa nếu thiếu an toàn  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Làm việc từ xa sẽ trở thành thảm họa nếu thiếu an toàn – Tin Công Nghệ Với đại dịch Covid-19, làm việc từ xa, hay môi trường “hybrid work” đã trở thành lựa chọn mang tính bắt buộc. Nhưng điều này cũng nảy sinh các yếu tố liên quan đến