Từ khóa: apple news

iPhone 13, MacBook Pro mới bị lùi lịch giao hàng sang tháng 12 – Tin Công Nghệ

iPhone 13, MacBook Pro mới bị lùi lịch giao hàng sang tháng 12  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone 13, MacBook Pro mới bị lùi lịch giao hàng sang tháng 12 – Tin Công Nghệ Một số mẫu mã cao cấp nhất của Táo khuyết bắt đầu lùi lịch giao hàng sang tận tháng 12, do tác động bởi nguồn cung thiếu hụt chip trên toàn cầu. Một số