Từ khóa: Apple AR

iPhone sẽ bị Apple bỏ rơi, thay thế bằng AR – Tin Công Nghệ

iPhone sẽ bị Apple bỏ rơi, thay thế bằng AR  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone sẽ bị Apple bỏ rơi, thay thế bằng AR – Tin Công Nghệ Apple có kế hoạch từ bỏ iPhone trong 10 năm tới. Thiết bị thay thế iPhone có thể sẽ là AR. Dự đoán mẫu kính AR của Apple sẽ ra mắt vào cuối năm 2022. iPhone sẽ