Từ khóa: Apple-1

Bí ẩn 45 năm về chiếc máy tính đầu tiên của Apple – Tin Công Nghệ

Bí ẩn 45 năm về chiếc máy tính đầu tiên của Apple  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bí ẩn 45 năm về chiếc máy tính đầu tiên của Apple – Tin Công Nghệ Trong nhiều thập kỷ, người hâm mộ Apple đã tự hỏi ai là người đã viết ra những số sê-ri trên Apple-1, nhưng không có câu trả lời. Trong nhiều thập kỷ, người hâm mộ