Từ khóa: App bảo hiểm

Tranh cãi việc người dân phải trả phí để lấy mật khẩu app Bảo hiểm xã hội – Tin Công Nghệ

Tranh cãi việc người dân phải trả phí để lấy mật khẩu app Bảo hiểm xã hội  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tranh cãi việc người dân phải trả phí để lấy mật khẩu app Bảo hiểm xã hội – Tin Công Nghệ Trong trường hợp bị quên mất mật khẩu, người dùng ứng dụng sổ sổ Bảo hiểm xã hội VSSID sẽ phải trả tiền với mức phí là 1.000 đồng. Trong