Từ khóa: Anjos

Bài 1: NFT trong âm nhạc – Chuyển quyền lực về cho nghệ sĩ – Tin Công Nghệ

Bài 1: NFT trong âm nhạc – Chuyển quyền lực về cho nghệ sĩ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bài 1: NFT trong âm nhạc – Chuyển quyền lực về cho nghệ sĩ – Tin Công Nghệ Hàng loạt nghệ sĩ trong làng âm nhạc thế giới đang kiếm bộn nhờ NFT. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng NFT còn có thể tạo nên một cuộc cách mạng chuyển