Số hoá truyền hình: Bỏ gánh nặng quá khứ, Việt Nam đi cùng nhịp thế giới – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Số hoá truyền hình: Bỏ gánh nặng quá khứ, Việt Nam đi cùng nhịp thế giới – Tin Công Nghệ Cuộc cách mạng mang tên "Số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất" thực hiện 9 năm, từ năm 2011-2020. Việt Nam trở thành nước thứ 5/10 nước ASEAN hoàn thành số hóa truyền hình.

Cuộc cách mạng mang tên “Số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất” thực hiện 9 năm, từ năm 2011-2020. Việt Nam trở thành nước thứ 5/10 nước ASEAN hoàn thành số hóa truyền hình.

 

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”! Đó là co hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, giữa thành phố và nông thôn, giữa nơi dịch vụ và vùng sâu, vùng xa. Mọi người dân dù giàu nghèo không trùng lặp đều cần được đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, đặc biệt là tin tức chính trị-kinh tế- văn hoá- xã hội quan trọng, thiết yếu.

Cuộc cách mạng mang tên “Số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất” thực hiện 9 năm, từ năm 2011-2020.

Việt Nam trở thành nước thứ 5/10 nước ASEAN hoàn thành số hóa truyền hình.

So sánh với các nước có dân số trên 90 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 4/16 về hoàn thành số hóa truyền hình (sau Mỹ, Nhật, Mexico).

9 năm số hoá truyền hình- đó là một chặng đường lịch sử của ngành truyền hình tại Việt Nam với những thay đổi bứt phá, mang cá tính mạng. Một tư duy lớn đã mang đến một tầm vóc lớn.

 

Dưới đây là clip giới thiệu công đoạn 9 năm số hóa truyền hình:

Thực hiện: Tin Công Nghệ

số hóa, truyền hình

Nội dung Số hoá truyền hình: Bỏ gánh nặng quá khứ, Việt Nam đi cùng nhịp thế giới – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác