Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí – Tin Công Nghệ Tin Công Nghệ xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của khối báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ.

Tin Công Nghệ xin trân trọng giới thiệu bài tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của khối báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ.

Chuyển đổi số ở Thái Nguyên truyền cảm hứng cho những bản địa
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố về chuyển đổi số ngành Tài nguyên Môi trường
Đại dịch cho chúng ta những bài học và cơ hội trăm năm

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Năm 2021 là một năm khó khăn, cả việc nhà và đối với việc nước. Đại dịch Covid-19 là đại dịch trăm năm. Chúng ta đã đi qua năm 2021 và làm được không ít việc. Khối báo chí, xuất bản và truyền thông  (gọi tắt là khối báo chí) với 5 cục: Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin cơ sở, Thông tin đối ngoại và xuất bản, in và phát hành, đã có nhiều thành tích, góp sức chung vào thành công của ngành TT&TT và của đất nước. Thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo bộ, tôi xin chúc mừng thành tích của các đồng chí, và trân trọng cảm ơn sự cố gắng, dấn thân hoàn thành trọng trách của các đồng chí!

Thưa các đồng chí,

Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có 1 giấc mơ lớn. Đại hội đợt thứ XIII của Đảng tháng 1/2021 đã nói về giấc mơ đó. Là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.

Báo chí cách mạng Việt Nam phải góp phần khơi dậy khát vọng đó. Đó cũng chính là sứ mạng mới của báo chí cách mạng. Khát vọng lớn, giấc mơ lớn thì tạo thành sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần thì nhân lên sức mạnh vật chất. Chưa từng có quốc gia nào, dân tộc nào “hoá rồng, hóa hổ” mà không có sức mạnh tinh thần.

Bộ chúng ta có trách nhiệm góp phần khiến cho báo chí khơi dậy được và thổi bùng khát vọng Việt Nam phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Thưa các đồng chí,

Covid-19 đã làm bộc lộ rõ hơn, có lúc đến khắc nghiệt, các vấn đề tồn tại của ngành ta, trong đấy có lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông. Lộ ra thì mới nhìn thấy, nhìn thấy thì mới sửa được, sửa được thì mới không còn “nói rồi, nói mãi”. Sửa được thì mới có phát triển mới. Vậy, lòi ra là tốt. Không nên sợ lộ ra. Càng không nên giấu.

Thời gian qua, khối báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ tập trung nhiều vào giải quyết các sự vụ. Do vậy, các vấn đề của lĩnh vực vẫn còn đó, mặc dù đã nhìn rõ, đã chỉ ra, đã có hướng xử lý, và thực tiễn cũng từng bắt tay vào làm, nhưng trọng lượng công việc còn sót lại là rất lớn. Năm 2022 sẽ là năm phải xử lý dứt điểm các tồn tại nối dài của báo chí, xuất bản và truyền thông thuộc độ rộng quản lý nhà nước. Có thể do chúng ta đứng nhiều trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, nhìn nhận các vấn đề theo phương pháp cũ, cách của người trong cuộc, mà chưa có cách tiếp cận mới, cách của người dưng cuộc. Nhiều vấn đề cũng có thể rất khó nhưng thay đổi cách tiếp cận thì sẽ dễ đi. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ mở ra các cách tiếp cận mới trong sản xuất mua bán mà cả trong quản lý, không những trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong nghề xã hội. Anh Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng là người không ở trong lĩnh vực báo chí nay lại đang đảm nhiệm báo chí, xuất bản thì rất cũng có thể sẽ được rất nhiều cống hiến cho phát triển báo chí, xuất bản thông qua các góc nhìn mới, cách tiếp cận mới.

Quản lý nhà nước vừa đây của chúng ta nặng về quản lý mà nhẹ phần phát triển. Phát triển cũng chính là cách để quản lý tốt hơn. Có phát triển thì mới sống được để tử tế. Nếu chúng ta không làm tốt phần phát triển thì báo chí sẽ bị thị trường hóa, tư nhân hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quản lý chính phủ về báo chí cách mạng là làm cho báo chí cách mạng phát triển, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Đảm bảo cho các người làm báo chí cách mạng cũng có thể sống được lành mạnh. Các bộ phận báo chí phải được đầu tư về cơ sở vật chất, về công nghệ để không tụt hậu so với các cơ quan truyền thông trên thị trường. Đây là việc, là trách nhiệm của Bộ TT&TT. Qui hoạch báo chí đã cơ bản xong phần sắp xếp, kế đến phải tập trung vào phần phát triển, là phần trọng tâm của Qui hoạch.

 

Công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và hùng mạnh nhất là lĩnh vực truyền thông, báo chí, xuất bản. Nhưng lĩnh vực báo chí của chúng ta lại đang tụt hậu về công nghệ, thậm chí, tụt xa. Bộ chúng ta lại là bộ về công nghệ số, thì sự tụt hậu này là rất đáng trách. Chúng ta đã nói đến, đã có các cố gắng ban đầu về chuyển đổi số (CĐS) báo chí, và đang trang bị ban hành Chiến lược CĐS báo chí, nhưng năm 2022 phải là năm hiện đại hoá nền tảng công nghệ số cho báo chí, xuất bản và truyền thông. Nhưng để CĐS lĩnh vực báo chí thì đầu tiên, chúng ta phải CĐS 5 cơ quan quản lý báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ, đưa cơ bản toàn bộ hoạt động của các cục này lên môi trường số, kết nối với những cơ quan báo chí để quản lý không tiếp xúc. Tự mình không CĐS thì sẽ không hiểu làm sao là CĐS và càng không thể nói người khác CĐS. 5 chiến sỹ cục trưởng phải trực tiếp chỉ đạo chuyển đổi hoạt động của cục mình lên môi trường số, nên làm sớm trong 6 tháng thứ nhất năm 2022. Bộ trưởng sẽ đánh giá khắt khe vấn đề này đối với các chiến sĩ cục trưởng.

CĐS là chuyển sang một không gian mới, không gian sống, làm việc, học tập và giải trí. Không gian mới thì cần thể chế mới. Không gian số thì cần phải có chế số. Thể chế số đang theo sau sự phát triển số. Và cũng chính vì thế mà nhiều bất cập đã và đang xảy ra, gây bức xúc xã hội. Các cục thuộc khối báo chí phải tập trung hoàn thiện thiết chế số.

CĐS một cơ quan báo chí là mọi thứ mọi người trong cơ quan đó phải có suy luận số, có chuyên môn số, có việc làm số. Bởi thế mà đào tạo, chuẩn bị kỹ năng số cho phóng viên, cho các người làm báo là rất quan trọng. Chương trình đào tạo nghiệp vụ số cho 10.000 người năm 2022 của Bộ TT&TT sẽ dành ra 3.000 xuất cho lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông.

Quản lý báo chí cách mạng thì phải đi từ cái gốc. Đó là sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của cơ quan chủ quản báo chí đối với bộ phận báo chí. Nhiều cơ quan chủ quản báo chí đã nới lỏng sự quản lý này trong một khoảng thời gian dài. Các qui định về quản lý của bộ phận chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí đã được qui định trong Luật báo chí, đó là: Trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí; đáp ứng điều kiện cần có cho hoạt động; bổ nhiệm và quản lý người đứng đầu; thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo; chỉ huy bộ phận báo chí thực hành đúng tôn chỉ, mục đích, trọng trách và phương hướng hoạt động. Các cơ quan quản lý nhà nước phải đòi hỏi bộ phận chủ quản báo chí thi hành và quan sát nghiêm túc việc thi hành này. 

Nhận thức đúng về công tác truyền thông là công việc của các tổ chức, của chính quyền, còn báo chí chỉ là phương thức, phương tiện truyền thông, nhập vai trò quyết định để làm tốt công tác truyền thông. Lâu nay, ta vẫn coi truyền thông là việc của báo chí. Các tai nạn, khủng hoảng truyền thông gần đây có lý do gốc là từ các tổ chức đã chưa trang bị tốt kế hoạch truyền thông, chưa lường trước các vấn đề của truyền thông, chưa sử dụng đúng các công cụ, phương pháp truyền thông. Trước nay, ta vẫn tập trung đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn cho những cơ quan báo chí, phóng viên. Thì năm 2022 này, chúng ta phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho các bộ ngành, địa phương. Các bộ ngành và địa phương phải có cơ quan chuyên trách làm công tác truyền thông. Bộ TT&TT phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất việc tổ chức bộ phận làm công tác truyền thông của các cấp chính quyền, cũng như kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đều đặn về nghiệp vụ, nghiệp vụ cho lực lượng này. 

Anh em báo chí, xuất bản thì cần nhất, mong nhất ở Bộ chúng ta là phần quản lý nhà nước, là quản lý tốt để có môi trường lành mạnh, là tạo ra cơ chế, chính sách giúp đỡ, bổ trợ phát triển để báo chí, xuất bản và truyền thông đuổi kịp sự phát triển, làm nghành nghề được, phụng sự được và sống được. Còn về phần chuyên môn báo chí, xuất bản thì họ kết thúc được và có thể làm tốt.

Tôi và Lãnh đạo bộ mong muốn và yêu cầu khối báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ phải có chuyển biến thật mạnh mẽ, thật thiết thực và có kết quả cụ thể về quản lý chính phủ đối với báo chí trong năm 2022. Các vấn đề của báo chí, xuất bản và truyền thông thì chúng ta đã nhìn thấy. Chúng ta có 1 năm để giải quyết triệt để các vấn đề này. Giải quyết triệt để từng việc, xong việc này thì đến việc kia.

Chúc các đồng chí nhiều sức khoẻ, có ý thức về sứ mệnh, nhiều thành đạt trong năm 2022!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng TT&TT

Nội dung Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác