Từ khóa: Rostec

Máy bay chiến đấu tàng hình mới có trí tuệ nhân tạo của Nga – Tin Công Nghệ

Máy bay chiến đấu tàng hình mới có trí tuệ nhân tạo của Nga  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Máy bay chiến đấu tàng hình mới có trí tuệ nhân tạo của Nga – Tin Công Nghệ Rostec miêu tả đây là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ năm có một động cơ, được trang bị “các giải pháp sáng tạo” bao gồm trí tuệ nhân tạo.