Từ khóa: Pollen Pam

Pollen Pam: Máy In 3D Sử Dụng được Tới 4 Vật Liệu Cùng Lúc, Giá đang Khuyến Mại Còn 8.900 USD

Pollen Pam: Máy In 3D Sử Dụng được Tới 4 Vật Liệu Cùng Lúc, Giá đang Khuyến Mại Còn 8.900 USD

Pam sẽ được giá đang khuyến mại là 8.000 Euro (khoảng 8.900$) cho đợt hàng đầu tiên, sau kia sẽ tăng đều 16.000 Euro. Dự kiến mặt hàng giao vào tháng 4/2017, cần lưu ý đây là mặt hàng cho người sử dụng chuyên nghiệp, sản phẩm thương mại chứ không phải dự án KickStarter.