Từ khóa: môi trường số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số tại Bộ Tài chính – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số tại Bộ Tài chính  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số tại Bộ Tài chính – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chính thức ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai bộ Bộ trưởng