Từ khóa: Mohammed VI

Tổng thống Pháp Macron nằm trong danh sách bị Pegasus theo dõi – Tin Công Nghệ

Tổng thống Pháp Macron nằm trong danh sách bị Pegasus theo dõi  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tổng thống Pháp Macron nằm trong danh sách bị Pegasus theo dõi – Tin Công Nghệ Số điện thoại của ông Macron và nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Pháp nằm trong hơn 50.000 số điện thoại là mục tiêu tiềm năng của phần mềm theo dõi Pegasus, do công