Từ khóa: mổ bùng iphone 13

'Mổ' iPhone 13 Pro tại Việt Nam: Màn hình mỏng hơn, cụm camera thiết kế lại – Tin Công Nghệ

'Mổ' iPhone 13 Pro tại Việt Nam: Màn hình mỏng hơn, cụm camera thiết kế lại  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 'Mổ' iPhone 13 Pro tại Việt Nam: Màn hình mỏng hơn, cụm camera thiết kế lại – Tin Công Nghệ Sau khi mở iPhone 13 Pro tại Việt Nam, các kỹ thuật viên đánh giá màn hình máy mỏng hơn thế hệ cũ, cụm camera selfie cũng thiết kế lại để