Từ khóa: microsoft bị hack

Chân dung Lapsus$, nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công Microsoft – Tin Công Nghệ

Chân dung Lapsus$, nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công Microsoft  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chân dung Lapsus$, nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công Microsoft – Tin Công Nghệ Nhóm hacker ‘khét tiếng’ nhất năm 2022 gọi tên Lapsus$ khi chúng liên tục thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào những mục tiêu cao cấp. Nhóm hacker ‘khét tiếng’ nhất năm 2022