Từ khóa: máy Mac

Mã độc tấn công và thu thập thông tin hàng triệu người dùng máy Mac – Tin Công Nghệ

Mã độc tấn công và thu thập thông tin hàng triệu người dùng máy Mac  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Mã độc tấn công và thu thập thông tin hàng triệu người dùng máy Mac – Tin Công Nghệ Phần mềm độc hại giá 49 USD đã tấn công và thu thập thông tin người dùng Mac ở 69 quốc gia. Phần mềm độc hại giá 49 USD đã tiến công