Từ khóa: máy in đa chức năng

HP Ra Mắt Dòng Máy In đa Chức Năng A3 Thế Hệ Mới Tại Việt Nam

HP Ra Mắt Dòng Máy In đa Chức Năng A3 Thế Hệ Mới Tại Việt Nam

Danh mục máy A3 đa chức năng mới, kể cả 3 hãng máy PageWide và 13 dòng LaserJet sẽ thay đổi trải nghiệm photocopy hiện nay dành riêng cho cả khách hàng và các chuyên gia dịch vụ thông qua các tính năng bảo mật độc đáo tiên tiến nhất trên thị trường, khả năng