Từ khóa: Mạo danh Bộ Y tế

Xuất hiện tài khoản Zalo mạo danh Bộ Y tế gửi file chứa mã độc – Tin Công Nghệ

Xuất hiện tài khoản Zalo mạo danh Bộ Y tế gửi file chứa mã độc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Xuất hiện tài khoản Zalo mạo danh Bộ Y tế gửi file chứa mã độc – Tin Công Nghệ Người dùng Zalo cần hết sức cảnh giác bởi nếu vô tình ấn vào file tài liệu, mã độc sẽ được tự động tải xuống điện thoại, máy tính của người dùng.