Từ khóa: mạng Nga

Nga thử nghiệm đối phó với tình huống bị đối phương cô lập khỏi internet toàn cầu – Tin Công Nghệ

Nga thử nghiệm đối phó với tình huống bị đối phương cô lập khỏi internet toàn cầu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nga thử nghiệm đối phó với tình huống bị đối phương cô lập khỏi internet toàn cầu – Tin Công Nghệ Mạng Runet nội địa của Nga khác với hệ thống "Đại Tường lửa" của Trung Quốc. Nga đang chuẩn bị cho tình huống bị thế lực thù địch tấn công