Từ khóa: màn hình smartphone

Màn hình smartphone tương lai có thể tự liền lại khi bị nứt vỡ – Tin Công Nghệ

Màn hình smartphone tương lai có thể tự liền lại khi bị nứt vỡ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Màn hình smartphone tương lai có thể tự liền lại khi bị nứt vỡ – Tin Công Nghệ Các nhà khoa học ở Ấn Độ gần đây đã phát triển một loại vật liệu tự phục hồi cứng nhất thế giới và có thể được sử dụng cho màn hình điện