Từ khóa: lỗ hổng Windows

Cảnh báo tài liệu Office độc hại đang khai thác lỗ hổng Windows – Tin Công Nghệ

Cảnh báo tài liệu Office độc hại đang khai thác lỗ hổng Windows  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cảnh báo tài liệu Office độc hại đang khai thác lỗ hổng Windows – Tin Công Nghệ Microsoft vừa đưa ra cảnh báo cho biết những kẻ tấn công đang khai thác lỗ hổng thực thi mã từ xa có trong Windows bằng cách sử dụng các tài liệu Office độc