Từ khóa: lỗ hổng bảo mật Microsoft

Cảnh báo tin tặc khai thác lỗ hổng từ Microsoft và Fortinet – Tin Công Nghệ

Cảnh báo tin tặc khai thác lỗ hổng từ Microsoft và Fortinet  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cảnh báo tin tặc khai thác lỗ hổng từ Microsoft và Fortinet – Tin Công Nghệ Cơ quan an ninh mạng từ Mỹ, Anh và Úc đã đưa ra một cảnh báo về tin tặc từ Iran đã khai thác các lỗ hổng bảo mật của các công ty như Microsoft