Từ khóa: data

Giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại của Dell EMC – Tin Công Nghệ

Giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại của Dell EMC  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại của Dell EMC – Tin Công Nghệ Dell EMC cung cấp đến các doanh nghiệp giải pháp lưu trữ PowerScale – Scale-Out NAS, giúp giải quyết các vấn đề của kiến trúc Hadoop truyền thống. Dell EMC cung cấp đến các doanh nghiệp