Từ khóa: công nghệ tương lai

Trung Quốc lắp “cánh” cho tàu cao tốc – Tin Công Nghệ

Trung Quốc lắp “cánh” cho tàu cao tốc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc lắp “cánh” cho tàu cao tốc – Tin Công Nghệ Vẫn chưa hài lòng với hệ thống tàu cao tốc nhanh nhất thế giới, Trung Quốc quyết định gắn thêm những đôi cánh lên thân tàu để gia tăng tốc độ. Vẫn chưa hài lòng với hệ thống tàu