Từ khóa: chuỗi cung ứng

Tạo luồng xanh, vùng xanh nông sản trong lòng đại dịch – Tin Công Nghệ

Tạo luồng xanh, vùng xanh nông sản trong lòng đại dịch  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tạo luồng xanh, vùng xanh nông sản trong lòng đại dịch – Tin Công Nghệ Nhiều giải pháp đảm bảo lưu thông phân phối, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản phía Nam đã được lãnh đạo Bộ NN&PTNT và lãnh đạo Bộ TT&TT nêu rõ tại Diễn đàn