Từ khóa: chủ quyền

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại biên giới, biển đảo – Tin Công Nghệ

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại biên giới, biển đảo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại biên giới, biển đảo – Tin Công Nghệ Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo vừa được Bộ TT-TT và Bộ Tư lệnh Bộ