Từ khóa: chrome

Chrome bị lỗi bảo mật, 2 tỷ người dùng bị ảnh hưởng – VietNamNet

Chrome bị lỗi bảo mật, 2 tỷ người dùng bị ảnh hưởng  – VietNamNet

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chrome bị lỗi bảo mật, 2 tỷ người dùng bị ảnh hưởng – VietNamNet Việc các nhóm tin tặc thường xuyên chọn Google Chrome để tấn công sẽ là mối hiểm nguy lớn đối với 2 tỷ người dùng trình duyệt này trên toàn thế giới. Việc các nhóm tin tặc