Từ khóa: chống tội phạm công nghệ cao

Bắc Kạn: Thành lập Phòng An ninh mạng & phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Tin Công Nghệ

Bắc Kạn: Thành lập Phòng An ninh mạng & phòng, chống tội phạm công nghệ cao  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bắc Kạn: Thành lập Phòng An ninh mạng & phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Tin Công Nghệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn được thành lập nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an