Từ khóa: chống khủng bố

Chống khủng bố toàn cầu bằng trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ

Chống khủng bố toàn cầu bằng trí tuệ nhân tạo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chống khủng bố toàn cầu bằng trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ Đại học Chiết Giang,trí tuệ nhân tạo,thuật toán,chống khủng bố, trí tuệ nhân tạo Nhóm nghiên cứu nước ngoài do Tiến sĩ Andre Python đứng đầu vừa công bố thành công trong nghiên cứu các thuật toán

“Con dao hai lưỡi” của phần mềm gián điệp Pegasus – Tin Công Nghệ

“Con dao hai lưỡi” của phần mềm gián điệp Pegasus  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: “Con dao hai lưỡi” của phần mềm gián điệp Pegasus – Tin Công Nghệ Trong khi tập đoàn NSO nhấn mạnh phần mềm Pegasus chỉ dùng để chống khủng bố và tội phạm, Tổ chức Ân xá Thế giới cảnh báo, "hậu quả rất lớn khi lĩnh vực phần mềm gián