Từ khóa: chip iphone

iPhone 14 có thể sẽ không dùng chip giống iPhone 14 Pro/Pro Max – Tin Công Nghệ

iPhone 14 có thể sẽ không dùng chip giống iPhone 14 Pro/Pro Max  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone 14 có thể sẽ không dùng chip giống iPhone 14 Pro/Pro Max – Tin Công Nghệ Lần đầu tiên, Apple có thể có sự thay đổi đáng kể trong trang bị chip cho iPhone đối với bộ 4 iPhone 14. Lần đầu tiên, Apple có thể có sự thay đổi