Từ khóa: chip A16

Rò rỉ thông tin về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới – Tin Công Nghệ

Rò rỉ thông tin về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Rò rỉ thông tin về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới – Tin Công Nghệ Các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn của Apple dự kiến ra mắt vào mùa thu có thể sẽ không được nâng cấp một trong những tính năng quan trọng bậc nhất. Các mẫu