Từ khóa: Chiến tranh mạng Ukraine Nga

Sự nguy hiểm của WhisperGate – mã độc đang tấn công Ukraine – Tin Công Nghệ

Sự nguy hiểm của WhisperGate – mã độc đang tấn công Ukraine  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Sự nguy hiểm của WhisperGate – mã độc đang tấn công Ukraine – Tin Công Nghệ Nhiều nước Châu Âu đang rơi vào nguy cơ của một cuộc chiến tranh mạng với sự tham gia của các loại mã độc mới, trong đó, đặc biệt nguy hiểm là sự xuất hiện