Từ khóa: chiến dịch tiêm chủng Covid-19

Người dân hài lòng với nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 – Tin Công Nghệ

Người dân hài lòng với nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Người dân hài lòng với nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 – Tin Công Nghệ Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 vừa chính thức được đưa vào sử dụng và nhận được những phản hồi tích cực của người dân trên địa bàn TPHCM Nền tảng quản lý tiêm