Từ khóa: Chỉ thị 17

Hồ Chí Minh: GrabCar, GrabBike ra thông báo tạm ngừng hoạt động – Tin Công Nghệ

Hồ Chí Minh: GrabCar, GrabBike ra thông báo tạm ngừng hoạt động  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hồ Chí Minh: GrabCar, GrabBike ra thông báo tạm ngừng hoạt động – Tin Công Nghệ Sau khi Hồ Chí Minh có chỉ thị về việc thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, Grab là hãng xe công nghệ đầu tiên ra thông báo hưởng ứng yêu cầu này.