Từ khóa: CES

CES 2022: Ra mắt cân thông minh theo dõi rối loạn nhịp tim – Tin Công Nghệ

CES 2022: Ra mắt cân thông minh theo dõi rối loạn nhịp tim  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: CES 2022: Ra mắt cân thông minh theo dõi rối loạn nhịp tim – Tin Công Nghệ Body Scan có khả năng quét toàn thân, theo dõi gần như mọi chỉ số sức khỏe bằng cách đo điện tim hay hoạt động của tuyến mồ hôi. Body Scan có khả năng