Từ khóa: cấm trẻ em trên nền tảng trực tuyến

Trung Quốc cấm trẻ dưới 16 tuổi xuất hiện trên Internet – Tin Công Nghệ

Trung Quốc cấm trẻ dưới 16 tuổi xuất hiện trên Internet  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc cấm trẻ dưới 16 tuổi xuất hiện trên Internet – Tin Công Nghệ Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa ra lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi tham gia các nền tảng trực tuyến sau vụ lộ ảnh nhạy cảm xảy ra trước đó.