Từ khóa: cam Lục Yên

Nông sản Lục Yên 'bén duyên' với sàn Postmart – Tin Công Nghệ

Nông sản Lục Yên 'bén duyên' với sàn Postmart  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nông sản Lục Yên 'bén duyên' với sàn Postmart – Tin Công Nghệ Nhiều nông sản, sản phẩm OCOP của huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) bắt đầu được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Kênh tiêu thụ mới này hứa hẹn mang lại lợi ích bất ngờ với