Từ khóa: Cảm biến quang học

Cảm biến quang học mới của Sony có thể thay đổi cả ngành nhiếp ảnh? – Tin Công Nghệ

Cảm biến quang học mới của Sony có thể thay đổi cả ngành nhiếp ảnh?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cảm biến quang học mới của Sony có thể thay đổi cả ngành nhiếp ảnh? – Tin Công Nghệ Bằng sáng chế của Sony cho thấy một bộ cảm biến cong giống mắt người, có thể được phát triển để khắc phục nhược điểm của các máy ảnh ngày nay. Bằng