Từ khóa: cách sửa lỗi zoom

Zoom bị lỗi có phải vì nghẽn mạng? – Tin Công Nghệ

Zoom bị lỗi có phải vì nghẽn mạng?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Zoom bị lỗi có phải vì nghẽn mạng? – Tin Công Nghệ Theo Cục Viễn thông, mạng tắc nghẽn khi học online trên Zoom thời gian vừa qua là do nghẽn cục bộ khi học sinh, sinh viên tập trung vào sử dụng một ứng dụng nước ngoài không có máy