Từ khóa: BotenaGo

Phần mềm độc hại bí ẩn đe dọa hàng triệu bộ định tuyến và thiết bị IoT – Tin Công Nghệ

Phần mềm độc hại bí ẩn đe dọa hàng triệu bộ định tuyến và thiết bị IoT  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phần mềm độc hại bí ẩn đe dọa hàng triệu bộ định tuyến và thiết bị IoT – Tin Công Nghệ Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một dạng phần mềm độc hại mới mang tên BotenaGo, có thể đe dọa hàng triệu bộ định tuyến và