Từ khóa: bóng bán dẫn

Đây là công nghệ làm thay đổi cuộc chơi ngành công nghiệp bán dẫn – Tin Công Nghệ

Đây là công nghệ làm thay đổi cuộc chơi ngành công nghiệp bán dẫn  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Đây là công nghệ làm thay đổi cuộc chơi ngành công nghiệp bán dẫn – Tin Công Nghệ Gate-all-Ground (GAA), (tạm dịch là bóng bán dẫn có cực cổng dạng vòng xung quanh) đang nổi lên như một công nghệ làm thay đổi cuộc chơi giữa các công ty bán dẫn