Từ khóa: bổ nhiệm lãnh đạo

Bổ nhiệm một loạt lãnh đạo mới cho Tập đoàn VNPT – Tin Công Nghệ

Bổ nhiệm một loạt lãnh đạo mới cho Tập đoàn VNPT  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bổ nhiệm một loạt lãnh đạo mới cho Tập đoàn VNPT – Tin Công Nghệ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng Thành viên VNPT, Phó Tổng giám đốc tập đoàn VNPT, VNPT, bổ nhiệm lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự, Ngày 6/8/2021, Đảng ủy Khối