Từ khóa: Bộ Công thương

Thử nghiệm dùng trợ lý ảo tại UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương – Tin Công Nghệ

Thử nghiệm dùng trợ lý ảo tại UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thử nghiệm dùng trợ lý ảo tại UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương – Tin Công Nghệ Các cơ quan nhà nước như UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương,… sẽ triển khai thử nghiệm trợ lý ảo trong thời gian tới. Các cơ quan chính phủ như UBND TP.HCM,