Từ khóa: Bẻ khóa bảo mật Bphone

Hacker tuyên bố hack thành công điện thoại Bphone – Tin Công Nghệ

Hacker tuyên bố hack thành công điện thoại Bphone  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hacker tuyên bố hack thành công điện thoại Bphone – Tin Công Nghệ Với việc khai thác lỗ hổng có sẵn trên Bkav Mobile Secutiy, kẻ xấu có thể qua mặt tính năng bảo mật của điện thoại Bphone để mở khóa thiết bị đánh cắp. Với việc khai thác lỗ