Từ khóa: báo Đại đoàn kết

Nhà báo Trần Bảo Trung được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết – Tin Công Nghệ

Nhà báo Trần Bảo Trung được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhà báo Trần Bảo Trung được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết – Tin Công Nghệ Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhà báo Trần Bảo Trung, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam giữ chức