Từ khóa: bằng sáng chế độc quyền

FPT được Cấp 5 Bằng Sáng Chế độc Quyền Về Máy In 3D

FPT được Cấp 5 Bằng Sáng Chế độc Quyền Về Máy In 3D

Theo đó, các bằng độc quyền sáng chế có mã số từ 15677-15681 đều đứng tên Tiến sĩ Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT. Tên sáng chế của cả 5 giấy tờ đều là Máy in ba chiều, hay thường được xem là in 3D. Theo ông Trần Thế Trung,