Từ khóa: Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai Bluezone để tiết kiệm thời gian lấy mẫu – Tin Công Nghệ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai Bluezone để tiết kiệm thời gian lấy mẫu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai Bluezone để tiết kiệm thời gian lấy mẫu – Tin Công Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tận dụng ứng dụng Bluezone trong việc tiếp nhận người dân đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhằm tiết kiệm thời gian so với phương