Từ khóa: Army Games

Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế – Army Games – Tin Công Nghệ

Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế – Army Games  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế – Army Games – Tin Công Nghệ Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế-Army Games” và Cuộc bình chọn trực tuyến cho Đội tuyển Văn hóa nghệ thuật sáng